Werkwijze

Ontwikkeling

De afgelopen jaren heeft aquathermie zijn eerste stappen gezet in de gebouwde omgeving. Nu is de tijd om de handschoen op te pakken en een sprintje te trekken in de technologische ontwikkeling van deze schitterende techniek. En dat is precies wat we doen. Ons doel is simpel: hoe eenvoudiger en robuuster we de toepassing kunnen maken, hoe groter het werkelijke potentieel. Samen met een alsmaar groeiend netwerk van specialisten en leveranciers uit de procesindustrie, offshore en waterbehandeling bouwen we kennis op en brengen we onze installaties naar een nog hoger niveau.

We hebben alle expertise voor het ontwerp van onze installaties in eigen huis. Zo kunnen zijn we flexibel en vinden we de beste oplossing voor ieder project.

Realisatie

Het mooie aan aquathermiesystemen is dat ze hydraulisch autonoom zijn. Dat heeft voor ons als groot voordeel dat we in de werkplaats een complete installatie kunnen opbouwen en testen. Zo reduceren we de kans op falen en werkzaamheden op locatie.

In het ontwerp wordt al rekening gehouden met een zo compact en eenvoudig mogelijke plaatsing van de installatie door deze aan een subframe op te bouwen. Zo hoeven we uiteindelijk alleen nog maar afgemonteerde modules te plaatsen op locatie.

Waar de inpandige installaties grote gelijkenissen vertonen is er een grote diversiteit aan inlaatconstructies. Elke situatie brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Toegankelijkheid, waterdiepte, peilfluctuaties, etc. Het is slechts een fractie van de aspecten die hierbij een rol spelen.
Het is dan ook zaak dat we deze aspecten vroegtijdig in het project in kaart brengen. Overleg met bijvoorbeeld betrokken adviseurs voor vergunningverlening is daarbij van groot belang om de optimale omstandigheden voor onze installaties te creƫren.

Als het er eenmaal staat moet het ook eenvoudig te onderhouden zijn. Ook hierbij is modulair en demontabel bouwen een groot voordeel. Belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid van alle onderdelen tijdens exploitatie.

Exploitatie

Callic neemt nieuwe installaties met ten minste 2 jaar onderhoud en de optimalisatie onder haar hoede. Elke installatie kan in die eerste bedrijfsjaren regeltechnisch geoptimaliseerd worden. Zodanig dat deze optimaal samenwerkt met de aangesloten installaties en met minimale slijtage en vervuiling.

Ligt deze periode eenmaal achter de rug dan neemt de intensiteit van monitoring en optimalisatie af en kan de inspanning worden teruggeschroefd. Periodiek onderhoud blijft vereist maar het grootste deel van de monitoring vindt op afstand plaats.