Over Callic

Maatschappelijke behoeften drukken hun stempel op onze leefomgeving en ons oppervlaktewater. Vooral in stedelijk gebied krijgen we in toenemende mate te maken met hittestress, verdamping en vissterfte. Op dezelfde plekken zoeken we naar duurzame alternatieven om in de warmtevraag te voorzien.

Dit dragen we uit in onze bedrijfsnaam: Calor (warmte) + Hic (hier) = Callic.

Onze oplossing is het gebruik van water als lokale warmtebron. Aquathermie is als een cadeautje voor de leefomgeving en slaat twee vliegen in één klap: duurzame warmte en waterbeheer.

Onze missie en visie

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van duurzame energiesystemen anders kan en moet. De ontwikkeling en voorbereiding van projecten duurt té lang en het realiseren en beheren kost té veel mankracht. Het vraagt om nog meer inzet van kostbare handen en hoofden in een sector die het werk toch al steeds minder de baas kan. Het is daarom onze missie om op grote schaal beheersbare aquathermiesystemen te realiseren en zo aquathermie uit laten groeien tot een volwaardige pijler van de energietransitie.

Deze overtuiging is leidend voor de manier waarop Callic werkt. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om de inpassing en het beheer van onze systemen eenvoudiger en efficiënter te maken. Hierbij zijn prefabricage, off site testen en monitoring op afstand onze bouwstenen voor schaalbare en betrouwbare aquathermiesystemen.

Ons team

Hans Biemond

Business Development | R&D

Hendrik Wielink

Projectmanagement | Bedrijfsvoering

Sander Beltman

Productie | Automatisering

Edward Achtereekte

Engineer

Mark Koers

Engineer | Werkvoorbereider