MFA Velserbroek

In samenwerking met Prime Advice en Van Nes installatiebedrijf realiseert Callic een innovatief actief gesloten aquathermiesysteem.

Deze installatie is onderdeel van de renovatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Velserbroek waar onder andere een bibliotheek in is gevestigd.

De installatie is hydraulisch en besturingstechnisch erg eenvoudig en ontworpen op jaarrond gebruik. De temperatuurafhankelijke doorstroming zorgt in het winterseizoen voor optimale overdracht en remt ijsgroei. Bovendien maakt het de installatie veel compacter dan een passief alternatief.

Deze ontwikkeling maakt het mogelijk ook voor kleinschalige projecten het oppervlaktewater in te zetten als duurzame en betaalbare warmtebron.