TEO installatie 2.3 MWt Hyde Park Hoofddorp

In opdracht van Roodenburg bouwt Callic een aquathermiesysteem voor het project Hyde Park met een maximaal vermogen van 2.3 MWt. Deze installatie wordt onderdeel van een collectief WKO systeem met warmtepompcentrales. Hiermee wordt warmte en koude voor meer dan 4000 afnemers geleverd. Uitdagend aan dit project is de zeer beperkte ruimte waarin installatie ondergronds moet worden geplaatst. Uniek hierbij is dat er nauwelijks terreinleidingen nodig zijn doordat het oppervlaktewater over een stuw wordt gepompt, hierdoor maken we een ‘rotonde’ van water door de wijk.